Työsuojelu

Tehyn Kankaanpään seudun ammattiosaston jäsenet ovat valinneet Tehyä edustavat työsuojeluvaltuutetut ajalle 1.1.2018-31.12.2021

Työsuojeluvaltuutettu:

 


1. työsuojeluvaravaltuutettu:

Paula Karppinen paula.karppinen@sata.fi

Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu sekä varatyösuojeluvaltuutetut:
 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN TEHTÄVÄT 

  
  • Perehtyy oma-aloitteisesti oman työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin

  • Perehtyy työsuojelusäännöksiin.

  • Kannustaa edustamiansa työntekijöitä kinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja  tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi.

  • Välittää työntekijätason tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

  • On itseoikeutettu työsuojelutoimikunnan jäsen, kun työpaikalla sellainen on.

  • Ei ole oikeudellisesti vastuussa työsuojelusta valtuutetun asemassaan.