Edunvalvonta

Tehyn päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja. Valtakunnallisesti Tehy vaikuttaa  itse sekä keskusjärjestöjen ja neuvottelujärjestöjen jäsenenä keskitettyjen tulosopimusten ja palkkaratkaisujen solmimiseen.

Osallistumalla päättävien elinten ja asiantuntijaryhmien kokouksiin otamme kantaa lakien sisältöön sekä terveys- ja sosiaalipolitiikkaan. Paikallisesti jäsenten etuja ajavat työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosastojen vastuuhenkilöt.

Keskeisintä jäsenten edunvalvonnassa ovat taloudellisen aseman parantamiseen, palkkaan, palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat. Niitä toteuttaakseen Tehy neuvottelee ja sopii virka- ja työehtosopimukset

  • antaa ohjeita, neuvoja ja tulkintoja palvelussuhteisiin liittyvistä asioista
  • hoitaa erimielisyydet, sopimusrikkomukset ja oikeudenkäynnit
  • toimii työyhteisöjen, työsuojelun ja eläkejärjestelmien kehittämiseksi
  • tapaa päättäjiä ja tekee aloitteita parantaakseen ammatissa toimimisen edellytyksiä
  • tukee ja kouluttaa luottamustehtävissä toimivia hankkii ja kokoaa tilasto- ja tutkimustietoa edunvalvontansa tueksi.