Luottamusmiehet

Luottamusmiehet Posa 1.1.2018-31.12.2021:   
LmMirva Laaksomirva.laakso@sata.fi 
    
    
    
Honkajoki   
Jämijärvi:   
Lm   
Karvia:   
Lm   
Siikainen:   
Lm   
Kankaanpään kaupunki:   

 Lm

 Varalm

 

 

 

 

 

Kanerva koti   

 

LUOTTAMUSMIEHEN TEHTÄVÄT:

Luottamusmies 
 • Ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia
 
 • Valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla
 
 • Neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa
 
 • Perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille
 
 • Kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa
 
 • Neuvottelee paikallisista sopimuksista
.
 • Tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa
 
 • Toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon päin
 
 • Hankkii aktiivisesti uusia jäseniä.
 
 • Huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä.
 
 • On osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa
 
 • On oikeutettu osallistumaan Tehyn paikallisen ammattiosaston hallituksen kokouksiin
 
 • Luottamusmies on ns. tukihenkilö